Het nieuwe Stabilo draagkader

Samenspel tussen boombescherming en beheer

Inmiddels heeft Samson Urban Elements B.V. 30 jaar ervaring op het gebied van boomroosters. Eerdere innovaties op dit vlak hebben zich vaak gericht op het gietijzer. Hierbij kunt u denken vanuit het milieu (de eerste gieterij met het ISO 14001 certificaat), de kwaliteit (volautomatische vormmachines, die zorgen voor een unieke detaillering) en natuurlijk onze unieke wijze waarop de onderlinge segmenten worden gekoppeld.   

Het is deze koppeling die ons heeft geïnspireerd om de conventionele onderconstructie onder de loep te nemen. Met als resultaat het nieuwe Stabilo draagkader systeem. De zelfdragende eigenschappen van onze boomroosters worden nu gecombineerd met een permanente stabiliteit en biedt tal van voordelen.

Technische levensduur

Vanuit materialisering is een technische levensduur van 25 jaar voor onze boombescherming geen enkel probleem.  Wanneer we kijken hoe onze systemen zich in de praktijk houden, zien we vaak dat de fundatie de bepalende factor is. Deze zakt weg of wordt wegdrukt door de boomwortels. Het resultaat is een rooster dat er niet meer mooi bij ligt. Vanuit esthetisch oogpunt is herplaatsing wenselijk maar dat is kostbaar.

Stabiele constructie

De onderzijde van het Stabilo draagkader wijst naar buiten toe en is 15cm breed. Het draagkader bestaat uit 2 helften en is zodanig stevig gekoppeld dat onderlinge verschuiving onmogelijk is. Het totale afsteunend oppervlak neemt daarmee met 75% toe ten opzichte van een betonband. Afsteuning op een granulaat laag is een goede optie.

30% meer boomwortel ruimte

Door dit nieuwe concept ontstaat er ook meer ruimte aan de binnenzijde voor de boomwortels. Er zijn geen betonbanden meer nodig en deze ruimte komt ten goede aan de wortels.

Wortelgeleiding

De hoge zijkanten van het Stabilo draagkader zorgen voor een optimale wortelgeleiding. De wortels hebben namelijk geen mogelijkheid om zich tussen de betonbanden heen te wringen. De bestrating rondom het boomrooster wordt hierdoor ontzien.

Unieke samenstelling

Samson boomroosters hebben een uniek koppelsysteem. Dit koppelsysteem zorgt ervoor dat een rooster alleen aan de buitenzijde ondersteund hoeft te worden om tot een wiellast van 50 kN te komen bij een rooster van 150x150cm. Deze eigenschap wordt in combinatie met het Stabilo draagkader systeem optimaal benut.

Kortom een ideaal samenspel tussen kwalitatieve boombescherming en optimale beheerskosten.

Vergroten binnenring

Onze vernieuwde Rondello en Classico lijn worden voorzien van een binnenopening welke eenvoudig mechanisch van 70cm naar 110cm vergroot kan worden. In het ontwerp zijn snijpunten opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp: 

Samson Urban Elements BV

ImageSerie: