Nautisch Reitdiep

 

Reitdiephaven vormt een onderdeel van de wijk Reitdiep gelegen aan de noordwestzijde van de stad Groningen. Aan de oostzijde loopt het Reitdiep, het kanaal dat de stad Groningen verbindt met de waddenzee. Aan de noord en westzijde van deze nieuwe woonwijk ligt het ‘ommeland’- een ander woord voor het open landschap, het buitengebied zoals de Groningers het noemen -een wierdenlandschap wat tot een van de oudste nog gave cultuurlandschappen van Europa behoort.

Eind jaren negentig werd gestart met de ontwikkeling van de wijk Reitdiep. Door het ontwerp van Reitdiephaven zag men de kans om een waterrijk centrum op te nemen binnen de grootschalige uitbreidingswijk. Reitdiephaven telt laagbouw woningen en hoogbouw appartementen. De locatie is een onderdeel van een breed opgezette waterrijke wijk. In deze stedelijke maar landelijke omgeving met vrij uitzicht over het water wonen de bewoners van de 34 kleurrijke pierwoningen. Via een eigen aanlegsteiger is er direct toegang tot het water. Een summum voor de watersportliefhebber.
 
Scandinavische en maritieme uitstraling
 
Een Deens architectenbureau zette de eerste lijnen voor een stedenbouwkundig plan in 2002 op papier. In dit ontwerp werden verschillende functies rondom en op de haven georiënteerd; een jachthaven, hotelappartementen, woningen, kantoren, detailhandel, sportfaciliteiten en voorzieningen voor medische zorg en kinderopvang.
Meest in het oogspringend is de uiterst Scandinavische en maritieme uitstraling van de kleurrijke woningen.
 
Leo Dijkstra,landschapsontwerper bij de Gemeente Groningen, is vanaf 2002 betrokken bij de plannen voor de wijk. Met het inrichtingsplan kon hij de gewenste uitstraling van het gebied tot in detail uitwerken. Stoere en natuurlijke materialen moesten de maritieme uitstraling versterken. Er zijn houten lichtmasten geplaatst die refereren naar de masten van de schepen in de haven. De rode straatklinkers en metselstenen van de kade zijn gebakken van de klei die ter plaatse is gevonden. Voor een optimale waterkwaliteit is gekozen voor een groot deel ecologische oevers en oppervlakkige waterafvoer d.m.v. waterspuwertjes in de kade.
  
De meerpaalbanken langs de kade zijn ook een idee van Leo. Op zijn dagelijkse fietstocht naar het werk passeert hij een opslag van een waterbouwkundig steunpunt, waar stapels oude meerpalen liggen. De vorm en de nautische achtergrond van de palen inspireerden hem tot het ontwerp van de Meerpaal banken. Het in gebruik nemen van de banken heeft inmiddels al voor de nodige positieve reacties gezorgd van gebruikers en omwonenden.

 

Ontwerp: 

Leo Dijkstra, landschapsontwerper gemeente Groningen

Opdrachtgever: 

Gemeente Groningen

Uitvoering: 

Samson Urban Elements BV