VISIE DUURZAAMHEID

 
Wij zijn in een tijd beland, waar wij ons bezinnen op de ecologische voetafdruk die wij achterlaten. Middels bewustwording moeten wij beoordelen waar wij staan en een pad uitzetten richting onze toekomst.
Door duurzaam te ondernemen kunnen en moeten wij een verschil maken. Samson Urban Elements B.V. onderstreept deze belangen en zet zich in voor een duurzamere openbare ruimte. 
De oorsprong van Samson Urban Elements B.V. gaat terug naar 1912. In de jaren ’80 begon Samson in straatmeubilair. Wij zijn destijds een pionier geweest aangaande de boomroosters. Niet veel later werden deze producten aangevuld met overig straatmeubilair. Nu zijn we in een nieuwe periode beland, waar iedereen gewezen wordt op maatschappelijkverantwoord produceren.
In april 2009 is het ministerie van VROM gekomen met richtlijnen voor het duurzaam inkopen van straatmeubilair voor alle overheidsinstellingen. Op basis van de richtlijnen, die gaan gelden voor 2010, voldoet Samson Urban Elements al jaren voor 99%.
 
De basis voor dit resultaat ligt in de materialen die wij toepassen. Materialen als gietijzer, staal, gietsteen en hout zijn pure materialen en scoren goed op het gebied van Cradle to Cradle.  
Dit goede resultaat stimuleert ons om verder te gaan om het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hanteren de volgende doelstellingen: 
-      100% duurzaam volgens criteria duurzaam inkopen van straatmeubilair 
-       FSC®  keur is standaard voor onze eigen ontwerpen en producten en beschikbaar voor de overige producten
-      duurzamere bedrijfsvoering 
 
Nu leest u wellicht, dat er nog aanvullende keuzes zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit klopt. Hierbij komt uw eigen verantwoording als klant om de hoek kijken. Dit zal ik toelichten vanuit een voorbeeld. In 1999 hebben wij ons FSC gecertificeerd. U kunt dit zien aan ons lage nummer. In diezelfde periode hebben alle gemeenten zich geconformeerd aan het FSC keurmerk. Met daarbij de verantwoordelijkheid dit toe te passen.In de praktijk is hier weinig van terecht gekomen, omdat FSC niet als selectiecriterium wordt opgenomen bij de aanschaf. De prijs daarin tegen wel, met als gevolg dat de meerprijs voor FSC niet werd betaald. Vervolgens is duurzaam geproduceerd hout nog steeds niet altijd de standaard.  
 
Het kleiner maken van onze ecologische voetafdruk is dus een taak die wij samen met u willen uitvoeren. U stelt de eisen voor duurzaamheid, wij acteren volgens deze eisen.